Search

Thư ngỏ đến Chính phủ Việt Nam

5.6.2020

Nhà cầm quyền cần hành động để chống lại việc buôn bán này

Một trong những nỗ lực của Liên minh bảo vệ chó Châu Á (Asia Canine Protection Alliance - ACPA) trong việc chống lại nạn buôn bán chó mèo, mà FOUR PAWS là thành viên, đã viết thư ngỏ gửi đến Phó Thủ Tướng Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, trong đó nhấn mạnh những rủi ro mà nạn buôn bán thịt chó mèo có thể ảnh hưởng đến các động vật và sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu.  Lá thư kêu gọi Chính Phủ Việt Nam chấm dứt tình trạng buôn bán này ngay; ngoài việc để ngăn chặn sự đau đớn của hàng triệu động vật, mà còn ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn của một đại dịch toàn cầu sắp tới. Chi tiết thư ngỏ (tiếng Anh & tiếng Việt) bên dưới.

Dogs in a cage

Chúng Ta Có Thể Làm Gì Để Giúp Chấm Dứt Nạn Buôn Bán Thịt Chó Mèo?

Đọc thêm