Gấu tại KHU BẢO TỒN GẤU Arbesbach

Ấn hiệu VIER PFOTEN International – gemeinnützige Privatstiftung

Tổ chức  Phúc lợi động vật  

1.10.2022

Linke Wienzeile 236
1150 Vienna, Austria
 

Liên hệ 

Thư điện tử: office@four-paws.org
Điện thoại: +43-1-545 50 20-0
Biểu mẫu liên hệ

Mã số đăng kí công ty: 227934y, tại Tòa án thương mại Vienna (Handelsgericht Wien)

Được đại diện bởi Ban giám đốc bao gồm: 

Josef Pfabigan
Dr. Gerald Dick
Luciana Dabramo

Nhà sáng lập: 

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz – gemeinnützige Privatstiftung

Người thụ hưởng: 

Người thụ hưởng của tổ chức là bất kỳ ai được xác định bởi Ban giám đốc theo mục đích của tổ chức. 

Nội dung hoạt động chủ yếu của tổ chức: 

Truyền bá ý niệm về phúc lợi động vật và giúp đỡ động vật gặp khó khăn. Thông tin cho công chúng về trách nhiệm đạo đức của con người đối với động vật, tổ chức các chiến dịch phi bạo lực.

Chủ sở hữu kênh truyền thông: 

Tổ chức VIER PFOTEN International vì phúc lợi động vật gemeinnützige Privatstiftung Linke Wienzeile 236, 1150 Vienna, Áo 

Mối quan tâm của chúng tôi (triết lý và định hướng chung): 

VIER PFOTEN International cung cấp thông tin về các vấn đề phúc lợi động vật tại Áo và trên toàn thế giới.

Đầu tư: 

VIER PFOTEN International - gemeinnützige Privatstiftung nắm giữ cổ phần tại các dự án như sau: 

  • Dancing Bear Park Belitsa: 50%
  • Pfotenhilfe Lochen – gemeinnützige Tierschutz GmbH: 90%
  • KHU BẢO TỒN GẤU Domazhyr: 100%
  • FOUR PAWS tại Ukraina: 100%
  • Công ty TNHH FOUR PAWS International Myanmar: 100%

 

Bảo mật dữ liệu

Vui lòng truy cập trang bảo mật dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - thông báo pháp lý quan trọng

VIER PFOTEN luôn nỗ lực hết mình nhằm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất tại thời điểm công bố trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có xảy ra bất kì sai sót ngẫu nhiên và không cố ý nào. Chúng tôi cũng xin lưu ý, mặc dù đã trải qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, nhưng tất cả thông tin cung cấp tại đây không được bảo đảm, đồng thời, tác giả hoặc VIER PFOTEN được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan. 

Bản quyền và điều khoản sử dụng

Các nghiên cứu được giới thiệu ở đây được bảo vệ theo luật bản quyền của Áo và quốc tế. Các tác giả cấp quyền sao chép một lần duy nhất nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Tất cả các quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sao chép và phân phối cũng như quyền dịch thuật, đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Không ai được phép sao chép bất kì nghiên cứu nào được giới thiệu ở đây dưới mọi hình thức (bằng cách sao chép, vi phim hoặc các phương pháp khác) hoặc lưu trữ, xử lý, sao chép hoặc phân phối bằng hệ thống điện tử mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. 

Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết đến các trang web khác

Trên trang web của chúng tôi có chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Do không thể tác động đến nội dung của những trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự đúng đắn về mặt nội dung của các trang web. Trách nhiệm về mặt nội dung thuộc về nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang web khác. Tại thời điểm thiết lập các liên kết, chúng tôi đã kiểm tra các trang web này nhằm xác định các vi phạm pháp lý có thể xảy ra; tuy nhiên không có vi phạm nào được tìm thấy. Vì không thể liên tục kiểm tra tất cả nội dung có sẵn trên các trang web được liên kết nếu như không có dấu hiệu thực tế, chúng tôi chỉ có thể xóa các liên kết dẫn đến nội dung bất hợp pháp trên một trang web khác khi đã biết về các vi phạm pháp lý. Ngay khi biết được thông tin về hành vi vi phạm pháp lý đó, chúng tôi sẽ lập tức xóa liên kết. 

© 2002-2020 www.four-paws.org
Bản quyền thuộc về VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Vienna

Tìm kiếm